Hautauslupa

Läheistänne hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta.

Muussa tapauksessa hautauslupa kirjoitetaan näiden tutkimusten
jälkeen.

Hautausjärjestelyjä voitte hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on
kirjoitettu.

Kuolemansyyn selvittämiseksi mahdollisesti tehtävät tutkimukset


Lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen:

Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään lähiomaisen suostumus. Jos haluatte, että vainajalle tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, teidän on hyvä välittömästi ottaa yhteyttä omaistanne hoitaneeseen lääkäriin.

Sairaala tai terveyskeskus vastaa kaikista lääketieteellisen ruumiinavauksen aiheuttamista kustannuksista, myös mahdollisesta kuljetuksesta ruumiinavauspaikalle.

Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen:

Vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi silloin, kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kuoleman syynä on ollut esimerkiksi tapaturma, hoitotoimenpide tai kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi. Kaikista oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksista ja vainajan kuljettamisesta tutkimuspaikalle vastaa valtio.

Hautausjärjestelyt voitte aloittaa jo ennen kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviä tutkimuksia.

Kuolintodistus

Kuolintodistuksesta selviää vainajan kuolinsyy ja se kirjoitetaan vasta kaikkien kuolemansyyn selvittämisen edellyttämien laboratorio ym. tutkimusten valmistuttua. Tähän voi toisinaan kulua jopa kuukausia. Kuolintodistusta ei tarvita viranomaisten kanssa asioitaessa. Tieto kuolemasta lähetetään virkateitse maistraattiin kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy esim. seurakuntaan, Kelan toimistoon, useimpiin pankkeihin jne. Virasto- ja pankkiasioita voitte hoitaa rekisteriviranomaiselta (väestörekisteri, seurakunta) saatavalla virkatodistuksella.

Lääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta ei tarvita.


Hautausjärjestelyt


Helpoin tapa hautajaisten järjestämiselle on ottaa yhteys
valitsemaanne hautaustoimistoon, joka luotettavasti ja asiantuntevasti
ryhtyy hoitamaan hautaukseen liittyviä asioita. Hautaustoimisto ottaa
hoitaakseen toivomustenne mukaisesti yhteydet tarvittaviin tahoihin
hautauksen järjestämiseksi. Sieltä varataan ajat, paikat ja toimittajat
hautaustilaisuutta varten. Hautaustoimistossa valitaan arkku ja
tarvittaessa uurna. Hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta,
arkkuunlaitosta ja tarpeellisista kuljetuksista. Myös muistotilaisuuden
järjestelyn, kukkalaitteet, hautamuistomerkkiasiat sekä usein myös
perunkirjoituksen voi antaa hautaustoimiston tehtäväksi.


Omaisten oikeus huolehtia hautausjärjestelyistä


Hautaustoimilaissa säädetään oikeudesta huolehtia
hautausjärjestelyistä. Jollei vainaja eläessään nimenomaisesti toivonut
tietyn henkilön huolehtivan hautaamiseen, tuhkaamiseen ja tuhkan
käsittelyyn liittyvistä järjestelyistä, voivat järjestelyistä huolehtia
vainajan eloonjäänyt puoliso tai kuolinhetkellä vainajan kanssa
avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt
henkilö sekä lähimmät perilliset, esimerkiksi lapset tai sisarukset.
Hautaustoimilaissa määrätään myös, että vainajan ruumis on viivytyksettä
haudattava tiiviissä asianmukaisessa arkussa tai tuhkattava
krematoriossa.

Hautapaikka

Yleensä hautapaikka on hautausmaalla. Perheen hallinnassa jo olevan haudan käyttämisestä voidaan sopia hautaustoimistossa. Uuden hautapaikansaadakseen ei tarvitse olla seurakunnan jäsen, vaan seurakunnat ovat velvollisia luovuttamaan hautapaikan kaikille kunnassa asuneille. Muistahautapaikoista saatte parhaat tiedot seurakunnasta tai hautaustoimistosta.Arkkuhautaus

Sekä arkku- että tuhkahautauksessa siunaus- ja toimitustilaisuus on lähes samanlainen. Toimituksen jälkeen arkku yleensä kannetaan kirkosta tai kappelista omaisten saattamana ja lasketaan hautaan. Toimitus voi myös tapahtua haudalla. Arkkuhautauksessa kukat lasketaan yleisimmin haudalla.


Tuhkahautaus

Tuhkahautauksessa arkku kukkineen jätetään yleensä tilaisuuden päätyttyä kappeliin, josta se seurakunnan tai hautaustoimiston toimesta siirretään tuhkattavaksi. Tuhkan hautaaminen tapahtuu yleensä erikseen sille varattuna aikana. Hautaustoimilain mukaan vainajan tuhka on sijoitettava lopullisesti yhden vuoden kuluessa kuolemasta yhteen paikkaan.


Muistotilaisuus

Yleensä siunaus- tai toimitustilaisuuden jälkeen järjestetään muistotilaisuus. Muistotilaisuus voi olla kotona, seurakunnan tiloissa tai muissa soveltuvissa tiloissa.


Hautauskulut

Hautauskulut maksetaan ensisijaisesti vainajan varoista ja vainajan tililtä. Mikäli vainajalla ei ole omia varoja hautaamiseen voi hautausavustusta hakea vainajan viimeisen asuinpaikan sosiaalitoimesta. Sosiaalitoimi kustantaa yleensä vainajalle pakolliset minimihautauskulut.


Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kaikista Suomessa asuneista ja kuolleista henkilöistä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirja toimitetaan verotoimistoon. Tarvittaessa perunkirjoitukselle voi hakea jatkoaikaa. Perunkirjoitus on ilmoitus vainajan perillisistä, varoista ja veloista.


MUISTILISTA OMAISILLE
On koko joukko asioita, joista jonkun on huolehdittava kuolemantapauksen jälkeen. Esimerkiksi voi olla tarpeen pitää silmällä tyhjillään olevaa asuntoa, tyhjentää jääkaappi ja huolehtia lemmikkieläimistä. Jos vainajan omaisuutta on jäänyt sairaalaan, se on noudettava.


Viranomaisyhteydet

Lääkäri, joka antaa hautausluvan, lähettää tiedon kuolemasta rekisteriviranomaisille kirjattavaksi väestötietojärjestelmään. Tätä
kautta tieto kulkee myös eläkelaitoksiin ja pankkeihin.

Posti ja suoramarkkinointi
Suoramarkkinointiyritykset saavat tiedot kuolemantapauksista väestötietojärjestelmästä, mutta kannattaa ottaa huomioon, että suoramarkkinointiosoitteistoja päivitetään harvakseltaan. Suoramarkkinointikirjeitä voi tulla vainajan nimellä vielä kuukausia kuoleman jälkeen.Jos vainajan asunto on tyhjillään, kannattaa järjestää
postin edelleenlähetys jollekin lähiomaiselle. Kirjatut lähetykset voi
kuolinpesän hoitaja kuitata vainajan virkatodistuksen ja kuolinpesän
osakkaiden antaman valtuutuksen nojalla. Mitä yksikin kuolinpesän osakas voi hoitaa?

Yksikin kuolinpesän osakas voi jättää kuolinpesän tililtä vainajan laskuja
maksuun, saada tilitietoja vainajan pankkitileistä, katkaista
suoraveloitukset vainajan pankkitileiltä sekä tilata asiakirjoja
perunkirjoitusta varten ja ryhtyä hautausjärjestelyihin.

Mihin tarvitaan virkatodistusta

Virkatodistuksella hoidetaan käytännön asioita pankeissa, vakuutusyhtiössä yms. Kuolintodistusta ei tarvita, ellei kyseessä ole taho joka tarvitsee tietoonsa vainajan kuolinsyyn. Katkeamaton virkatodistusketju eli sukuselvitys tarvitaan perukirjan liitteeksi. Ensisijaisesti asioita voi hoitaa virkatodistuksella, jossa näkyy henkilön kuolinpäivä sekä mahdolliset pesän osakkaat. Kätevästi tällaisen todistuksen saa maistraatista.MITÄ MUUTA OLISI HYVÄ MUISTAA
Vakuutukset
Erilaisten henki-,omaisuus- ja säästövakuutusten lisäksi on olemassa
monenlaisia erillisiä vakuutuksia esim. matkapuhelinta, tietokoneita,
televisioita yms. varten. Jotkut vakuutukset eivät enää ole tarpeellisia
tai ajankohtaisia, toiset on ehkä syytä siirtää uuden
vakuutuksenottajan nimiin. On myös tärkeää huolehtia mahdollisten
vakuutuskorvausten hakemisesta.

Tilaukset ja sopimukset
Jotta kuolinpesä ja omaiset välttyisivät tarpeettomilta maksuilta, ontärkeää irtisanoa erilaiset tilaukset ja sopimukset. Voi myös olla tarkoituksenmukaista siirtää sopimus tai tilaus jonkun omaisen nimiin.